Prašome įkelti dokumentus būtinus daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui rengti

  Projekto (namo) adresas *


  Įgaliojimas projektuotojui *


  Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla


  Techninė (projektavimo) užduotis


  Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas *


  Pastato energetinio naudingumo sertifikatas


  Nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko išrašas*


  Žemės sklypo planas


  Butų (patalpų) sąrašas pastate*


  Valstybinės paramos daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis*


  Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas (investicijų plano) *


  Pavedimo sutartis


  Valstybinės žemės nuomos sutartis


  Dokumentus pateikusio asmens kontaktiniai duomenys*


  * Pažymėti laukai privalomi
  Didžiausias failo dydis- 100 MB
  Leistini failų formatai- .pdf .jpeg .jpg .rar .zip