Prašome įkelti dokumentus būtinus daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui rengti

Projekto (namo) adresas *


Įgaliojimas projektuotojui *


Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla


Techninė (projektavimo) užduotis


Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas *


Pastato energetinio naudingumo sertifikatas


Nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko išrašas*


Žemės sklypo planas


Butų (patalpų) sąrašas pastate*


Valstybinės paramos daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis*


Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas (investicijų plano) *


Pavedimo sutartis


Valstybinės žemės nuomos sutartis


Dokumentus pateikusio asmens kontaktiniai duomenys*


* Pažymėti laukai privalomi
Didžiausias failo dydis- 100 MB
Leistini failų formatai- .pdf .jpeg .jpg .rar .zip